اعلام حذف و اضافه ترم دوم سال تحصیلی جاری

تاریخ : دوشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1390
نویسنده : محمود بارانی    اعلام زمان  حذف و اضافه ترم دوم سال تحصیلی جاری

آموزشکده سما ماهشهرنام رشته

تاریخ حذف و اضافه

الکتروتکنیک

 

01/12/90
ورودی 87 و 88 ساعت 7 تا 11

ورودی 89 ساعت 11 تا 15
ورودی 90 ساعت 15 الی 19

 

کامپیوتر

 

02/12/90
ورودی 87 و 88 ساعت 7 تا 11

ورودی 89 ساعت 11 تا 15
ورودی 90 ساعت 15 الی 19

 

صنایع شیمیایی

 

03/12/90
ورودی 87 و 88 ساعت 7 تا 11

ورودی 89 ساعت 11 تا 15
ورودی 90 ساعت 15 الی 19


دسته : | بازدید ها : بار