برنامه زمانبندی تشکیل کارگاههای رشته برق و کارگاه مبانی الکترون

تاریخ : شنبه 11 تیر‌ماه سال 1390
نویسنده : محمود بارانی


برنامه زمانبندی تشکیل کارگاههای رشته برق و کاگاه مبنی الکترونیک رشته کامپوتر

جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

عنوان : برنامه زمانبندی تشکیل کارگاههای رشته برق و کارگاه مبانی الکترونیک رشته کامپیوتر
پیوندها :

ردیف

نام دروس آزمایشگاهی

نام استاد

روز و تاریخ برگزاری کلاس

مشخصه درس

کلاس

توضیحات

1

آز ماشین الکتریکی 1

مهندس عابدی

شنبه
 11/04/90

184

آزمایشگاه ماشین

-

2

آز مدارهای الکتریکی

مهندس قنواتی

شنبه
 11/04/90

6

آزمایشگاه الکترونیک شماره2

آقای کرامت عالی پور الزاماً در این سکشن باشند

3

آز الکترونیک عمومی

مهندس قنواتی

یکشنبه
 12/04/90

10

آزمایشگاه الکترونیک شماره2

-

4

کارگاه سیم پیچی 1

مهندس امان کاه

دوشنبه
 13/04/90

43

کارگاه سیم پیچی

-

5

آز مدارهای الکتریکی

مهندس قنواتی

سه شنبه
14/04/90

9

آزمایشگاه الکترونیک شماره2

-

6

کارگاه سیم پیچی 1

مهندس امان کاه

سه شنبه
14/04/90

42

کارگاه سیم پیچی

-

7

آز اندازه گیری الکتریکی

مهندس شعبانی

چهارشنبه
 15/04/90

52

آزمایشگاه الکترونیک شماره2

آقای مسلم زینلی شه بابا الزاماً در این سکشن باشند

8

کارگاه سیم پیچی 2

مهندس امان کاه

چهارشنبه
 15/04/90

40

کارگاه سیم پیچی

-

9

آز اندازه گیری الکتریکی

مهندس شعبانی

پنج شنبه
 16/04/90

53

آزمایشگاه الکترونیک شماره2

-

10

آز اندازه گیری الکتریکی

مهندس نوشاد

پنج شنبه
 16/04/90

59

آزمایشگاه الکترونیک شماره1

-

11

آز ماشین الکتریکی 1

مهندس عابدی

پنج شنبه
 16/04/90

38

آزمایشگاه ماشین

-

12

کارگاه مدار فرمان

مهندس عبادی

پنج شنبه
 16/04/90

23

کارگاه مدار فرمان

-

13

کارگاه مدار فرمان

مهندس امان کاه

دوشنبه
 20/04/90

44

کارگاه مدار فرمان

-

14

کارگاه مدار فرمان

مهندس امان کاه

سه شنبه
 21/04/90

45

کارگاه مدار فرمان

-

15

آز ماشین الکتریکی 2

مهندس عابدی

چهارشنبه
 22/04/90

39

آزمایشگاه ماشین

-

16

آز اندازه گیری الکتریکی

مهندس نوشاد

پنج شنبه
 23/04/90

60

آزمایشگاه الکترونیک شماره1

-

17

آز ماشیم الکتریکی 2

مهندس عابدی

پنج شنبه
 23/04/90

185

آزمایشگاه ماشین

-

18

کارگاه مبانی الکترونیک

مهندس شعبانی

پنج شنبه
 23/04/90

110

آزمایشگاه الکترونیک شماره2

-دسته : | بازدید ها : بار